Serviciile noastre

Înregistrarea unei societăți comerciale

Company Incorporation

Înființarea unei societăți comerciale nu este un proces complicat. De regulă durează două zile pentru ca o societate comercială să fie înregistrată în Malta.

Capitalul social

Capitalul social minim este de o mie o sută șaizeci și cinci de euro (1.165 €), din care 20%, și anume aproximativ două sute cinzeci de euro (250 €), putând să reprezinte capitalul social vărsat. Capitalul social poate fi exprimat în orice monedă.

Impozitarea companiilor malteze

Malta folosește un sistem de deducere integrală a impozitelor prin care impozitul plătit de companie este disponibil sub formă de credit pentru acționari atunci când se distribuie dividendele. Când dividendele sunt plătite de către societatea comercială acționarilor, aceștia capătă dreptul de a solicita o rambursare de 6/7 din impozitul de 35% plătit de către companie. Acest lucru duce la o rată efectivă a impozitului pe profit de 5%. Companiile malteze pot beneficia de rețeaua globală de tratate de dublă impozitare și de alte dispoziții unilaterale în vederea evitării dublei impozitări prevăzute în Legea Malteză privind impozitul pe venit.

Acționari

Numărul minim acceptat de acționariste doi, deși înregistrarea unei societăți comerciale cu un singur acționar ce deține toate acțiunile este, de asemenea, posibilă atunci când anumite condiții sunt respectate. Persoanele fizice, companiile și orice alte entități cu personalitate distinctă pot deține acțiuni într-o companie malteză. Nu există restricții cu privire la naționalitatea sau reședința acționarilor.

Administratori

O societate comercială malteză trebuie să aibă cel puțin un administrator și nu există restricții cu privire la naționalitate sau rezidență. Recomandăm insistent ca, din motive fiscale, majoritatea membrilor consiliului de administrație să fie rezidenți maltezi. Entități juridice, atât rezidenți maltezi cât și străini, pot fi numite administratori ai unei societăți malteze cu răspundere limitată.

Secretarul societății comerciale

Fiecare societate comercialătrebuie să aibă cel puțin un secretar. Nu există restricții cu privire la naționalitatea sau reședința acestuia. Secretarul unei societăți comerciale trebuie să fie o persoană fizică; o entitate juridică nu poate deține rolul de secretar al societății.

Impozitarea acționarilor societăților comerciale malteze

Nu se percep impozite pentru distribuirea profiturilor către acționarii societăților comerciale malteze, indiferent de reședința și naționalitatea acestora. Luându-se în considerare sistemul de imputare aplicabil în Malta, niciun impozit suplimentar nu se percepe în Malta acționarilor la primirea dividendelor de la o societate comercială malteză. Restituirea impozitului către acționari se face la primirea unui dividend.

Conturi bancare

Companiile malteze pot deține conturi bancare în Malta sau oriunde altundeva în lume. Vă putem oferi asistență atât pentru deschiderea unui cont bancar corporativ, cât și a unuia privat la una dintre principalele bănci din Malta. Aceste bănci oferă diferite servicii precum: carnet de cecuri, carduri de debit/credit, internet, telefon și operațiuni bancare mobile, conturi bancare într-o gamă largă de valute și alte servicii bancare tradiționale. Aceste bănci mai oferă și servicii comerciale internaționale și de finanțare a comerțului.

Sediul social

Fiecare companie trebuie să aibă un sediu social în Malta. ACT Consultus poate furniza propria adresă pentru a servi ca sediu social al companiei. Exclusiv din perspectiva legală și a impozitării fiscale malteze, prezența fizică în Malta nu este necesară. Cu toate acestea, este posibil ca ea să fie necesară din perspectiva impozitării internaționale.

Confidențialitate

Toate documentele companiei sunt publice. Cu toate acestea, confidențialitatea poate fi menținută prin intermediul unei societăți fiduciare, unde numele acționarului nu va fi dezvăluit pe documentele companiei. În acest caz nu este necesară depunerea documentelor cu privire la uzufructuarul final la Registrul Companiilor Malteze.

Contabilitate

Toate societățile cu răspundere limitată din Malta trebuie să aibă situațiile financiare anuale auditate de către un contabil public autorizat care deține un certificat de practică pentru auditarea situațiilor financiare ale companiilor malteze. Situațiile financiare auditate trebuie prezentate anual la Registrul Companiilor Malteze.

Declarații anuale

În fiecare an companiile trebuie să prezinte o declarație anuală, care să includă detaliile acționarilor, ale administratorilor și a secretarului societății, precum și orice modificări ce au avut loc în decursul anului.

Control valutar

Nu există reguli și reglementări de control valutar în Malta, deoarece acestea au fost eliminate în vederea aderării Maltei la Uniunea Europeană. Astfel, fondurile pot fi transferate în și din Malta fără restricții. Băncile ar putea solicita documente justificative pentru plăți și chitanțe. Afacerile se pot desfășuran orice valută.

Întâlniri

Este obligatorie cel puțin o adunare generală anuală în care administratorii și acționarii trebuie să aprobe conturile anuale. Întâlnirile nu trebuie neapărat să aibă loc în Malta, dar este recomandat să fie așa dintr-o perspectivă fiscală internațională.

Evidența documentelor

Toate companiile trebuie să țină o evidență a tuturor informațiilor personale ale acționarilor, administratorilor și secretarului societății, împreună cu datele demisiilor, numirilor și ale transferurilor de acțiuni. Toate companiile trebuie să prezinte un certificat de acționar fiecărui acționar și un cupon de dividend la plata unui dividend. Legislația malteză privind impozitul pe venit furnizează detaliile și informațiile ce trebuie incluse în cuponul de dividend.

Angajați

O societate comercială malteză poate avea biroul în Malta și poate angaja atât muncitori calificați, cât și profesioniști expatriați în Malta. Toți angajații ce lucrează în Malta trebuie să se supună plății impozitului maltez și a contribuției naționale pentru asigurarea de sănătate. Cea mai mare rată a impozitului pe venit este de 35%, cu toate acestea, există anumite sectoare unde expatriați foarte calificați plătesc o rată redusă a impozitului pe venit de 15%, atât timp cât anumite condiții sunt îndeplinite. Actualmente, sectoarele incluse sunt: jocurile de noroc, aviația și serviciile financiare. Cetățenii UE nu au nevoie de permis de lucru pentru a munci în Malta, în vreme ce acest lucru este necesar pentru resortisanții țărilor terțe.

Capitalul social

Share Capital

Nu există capital minim obligatoriu pentru a înregistra o companie în Curacao.

Administrare

N.V-ul este condus de un consiliu de administrație, având unul sau mai mulți administratori care pot fi persoane fizice sau persoane juridice. Consiliul de administrație reprezintă compania și îi gestionează afacerile. Nu există restricții privitoare la naționalitatea administratorilor, cu toate acestea, cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie rezident în Curacao.

Anul financiar

Anul financiar al unei companii din Curacao poate fi considerat anul calendaristic sau orice altă perioadă de 12 luni menționată în actul constitutiv.

În fiecare an, consiliul de administrație trebuie să întocmească situații financiare în termen de opt luni de la terminarea anului financiar. Aceste situații financiare constau în cel puțin un bilanț și o declarație de profit și pierderi. Adunarea generală poate prelungi această perioadă cu cel mult șase luni, pe baza unor „circumstanțe speciale”.

Contabilitate și situații financiare

Situațiile financiare trebuie să respecte niște standarde general acceptate și să ofere o imagine care să permită formarea unei opinii corecte cu privire la capital și la rezultate, precum și la solvabilitatea și lichiditatea companiei.

Profit și distribuții

Profiturile nete ale unei companii cu răspundere limitată sunt la dispoziția acționarilor. Acționarii pot fie să declare un dividend, fie să rețină profiturile. În cazul în care actul constitutiv prevede acest lucru, dividendele interimare pot fi declarate din profiturile anului curent prin adunarea acționarilor sau orice altă entitate corporativă numită în actul constitutiv. Dividendele și alte distribuții de capital nu pot fi plătite în cazul în care capitalul propriu este sau devine negativ ca rezultat al unor asemenea dividende și distribuții.

Eligibilitate pentru impozitul pe profit net de 2% E-Zone din Curacao

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru a înregistra o companie în Curacao este pentru a solicita un permis E-Zone și pentru a profita de regimul special de impozitare, unde compania plătește doar 2% din profiturile sale nete. Scutirea de impozit specială este valabilă până la 31 decembrie 2025. Doar o companie din Curacao poate deține un permis E-Zone. Toate veniturile generate de către o companie eligibilă pentru E-Zone din vânzarea de bunuri sau servicii sau din (sub)licențierea de drepturi IP unor rezidenți din alte state decât Curacao fac obiectul unui impozit pe profit de 2%. În plus, bunurile care intră în E-zone și serviciile livrate unei companii E-Zone de către o companie din Curacao sunt scutite de taxe de import și de impozitul pe cifra de afaceri.

Coming Soon…

Coming Soon

De ce Bulgaria?

WHY Bulgaria

  • Bulgaria e un stat membru al Uniunii Europene (UE), NATO, Consiliul Europei și Organizația Mondială a Comerțului (OMC);
  •          Impozitul pe profit este de doar 10% (cel mai mic din Europa), iar impozitul pe dividende este de doar 5%;
  •         Impozitul pe venitul personal este de doar 10%;
  •          Capitalul social minim este de 1%;
  •         Forța de muncă este educată peste medie, înalt-calificată și fluentă în multiple limbi străine;
  •         Țara are un salariu minim legal de și costuri reduse pentru asigurare socială;
  •          Procedură de înregistrare rapidă;
  •         Oferă condiții de muncă extrem de competitve în Europa Centrală și de Est;
  •           Bulgaria a semnat, deasemnea, acorduri privind dubla impunere (DTA) cu alte state;
  •           Legile comerțului liberal și legile fiscale, cât și costurile reduse ale piețelor forței de muncă fac din Bulgaria o destinație atyractivă pentru mulți investitori străini care doresc să-și deschidă o afacere aici.

  Încorporare comapnie în Bulgaria

  • Plata a Registrului Comercial
  • Taxe notariale
  • Taxă pentru servicii
  • Contabilitate – consultanță juridică înaintea încorporării entității
  • Pregătirea unui dosar complet de documente pentru înregistrarea la Registrul Comerțului
  • Depunerea documentelor la Registrul Comerțului.

  Înregistrare TVA

  • Pregătirea tuturor documentelor necesare pentru înregistrarea TVA;
  • Depunerea documentelor la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  • Obținerea certificatului de înregistrare pentru TVA.

  Înregistrare pentru numărul de identificare al companiei

  • Pregătirea dosarului de înregistrare;
  • Taxă inclusă.

  Deschiderea unui cont bancar

  Contabilitate

  • Contabilitate curentă
  • Pregătirea salariilor și a impozitelor și contribuțiilor
  • Pregătirea declarațiilor de TVA
  • Pregătirea formularelor statistice la cererea Institutului Național de Statistică.

  Sediu oficial

  • Adresa poștală
  • Adresa fiscală

  Publicarea rapoartelor anuale fiscale și a situațiilor financiare anuale

  • Pregătirea situațiilor financiare anuale;
  • Prezentarea situațiilor financiare anuale în cadrul Agenției de Înregistrare;
  • Pregătirea returnării fiscale anuale;
  • Depunerea declarației fiscale anuale la Agenția Națională de Administrare a veniturilor.

Coming Soon

Coming Soon