Serviciile noastre

MALTA

Informații

Informații

Instituțiile financiare din Malta sunt supuse unor reglementări și unei supravegheri stricte. Instituțiile financiare sunt reglementate de Legea pentru Instituții Financiare și Regulile pentru Instituții Financiare. Activitățile lor includ facturare, servicii de transmitere a banilor, emiterea și administrarea metodelor de plată, garanții și angajamente, precum și schimb valutar. Cu toate că, multe dintre aceste activități sunt efectuate și de instituțiile de credit, instituțiile financiare nu au dreptul de a lua depozite sau alte fonduri rambursabile de la public pentru a-și finanța activitățile.

Licență Pentru Instituții Financiare

Introducere

Instituțiile financiare din Malta sunt supuse unor reglementări și unei supravegheri stricte. Instituțiile financiare sunt reglementate de Legea pentru Instituții Financiare și Regulile pentru Instituții Financiare. Activitățile lor includ facturare, servicii de transmitere a banilor, emiterea și administrarea metodelor de plată, garanții și angajamente, precum și schimb valutar. Cu toate că, multe dintre aceste activități sunt efectuate și de instituțiile de credit, instituțiile financiare nu au dreptul de a lua depozite sau alte fonduri rambursabile de la public pentru a-și finanța activitățile.

MFSA

Din 2002, Autoritatea malteză pentru servicii financiare (MFSA) este responsabilă cu emiterea licențelor instituțiilor financiare și de credit, precum și cu supravegherea acestor instituții. Înaintea oricărei solicitări oficiale pentru obținerea licenței, MFSA îndeamnă promotorii să se întâlnească cu MFSA pentru a discuta configurația propusă și cerințele de reglementare pentru a asigura buna funcționare a procesului de licențiere. Solicitarea finală trebuie însoțită de documentele solicitate, cum ar fi: planul de afaceri, identificarea tipului și volumului de afaceri ce urmează a fi desfășurate, precum și structura, organizarea și sistemul de administrare al instituției.

Activități permise:

Instituțiilor financiare le este interzisă luarea de depozite și alte fonduri rambursabile de la public pentru a-și finanța activitățile. Următoarele pot fi incluse printre activitățile lor:

 • Împrumuturi (inclusiv credite personale, credite ipotecare, facturare cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale inclusiv forfetare);
 • Leasing financiar;
 • Capitalul de risc;
 • Servicii de plată;
 • Emiterea și gestionarea metodelor de plată (ex. cărți de credit, cecuri de călătorie și cecuri bancare;
 • Garanții și angajamente;
 • Operațiuni în contul propriu sau în contul clienților în:

                 – instrumente ale pieței monetare (cecuri, cambii, certificate de depozit etc.);

                 – schimb valutar;

                 – opțiuni și planuri financiare pentru viitor;

                 – instrumente de schimb și de rată a dobânzii;

                 – instrumente transferabile.

 • Subscrierea la situații legate de acțiuni și participarea în astfel de acțiuni;
 • Brokeraj monetar.

Cerințe pentru licențiere

 • Cerințele privind fondurile proprii depind de activitățile pe care instituțiile financiare își propun să le ofere, dar nu vor fi sub 125.000 €;
 • Trebuie să existe cel puțin două persoane care vor administra în mod efectiv activitatea instituției financiare în Malta;
 • Următoarele cerințe trebuie să fie îndeplinite: conduită prudentă, persoane potrivite și corecte, integritate și profesionalism, fluxuri adecvate de informații și posibilitatea supravegherii consolidate.

Solicitarea licenței

Cererile trebuie depuse la MFSA completând formularele corespunzătoare. Procesul de solicitare are două etape – analiza planului de afaceri (inclusiv a proiecțiilor financiare) și analizele de due diligence cu privire la administratori, manageri de rang superior și acționari. Instituțiile trebuie să depună următoarele documente:

 • Programul operațiunii;
 • Politicile și procedurile;
 • Memorandumul și actul constitutiv;
 • Nivelul propus al capitalului inițial;
 • Descrierea mecanismelor de control intern, ce trebuie stabilite de solicitant pentru a respecta obligațiile privitoare la spălarea banilor și finanțarea teroristă prevăzute în Legea privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, în baza Legii Prevenirii Spălării banilor și reglementărilor privind Prevenirea Spălării banilor și Finanțării Terorismului;
 • Descrierea structurală a organizației
 • Planul de afaceri incluzând structura, organizarea și sistemele de administrare ale instituției (planul trebuie să includă informații financiare care permit MFSA să stabilească cerințele de fonduri proprii);
 • Situații financiare auditate pentru ultimii trei ani (acolo unde este cazul);
 • Identitatea tuturor administratorilor, inspectorilor și managerilor instituției;
 • Identitatea tuturor acționarilor cu capital eligibil sau a partenerilor;
 • Identitatea persoanelor care vor administra în mod efectiv activitatea instituției;
 • Statutul juridic al solicitantului și adresa sediului său central.

Este posibil ca MFSA să solicite documente suplimentare considerate relevante pentru acordarea unei licențe.

Interval de timp

MFSA va soluționa cererea de licență în termen de trei luni de la primirea solicitării. Dacă există documente suplimentare cerute de MFSA, cererea va fi soluționată în termen de trei luni de la depunerea acestora.

Taxe de reglementare

Taxă unică de solicitare și procesare, de achitat la depunerea solicitării                    3.500 €

Taxă anuală de supraveghere: echivalentul a 0,000175 din totalul bunurilor din bilanț, dar în orice caz nu mai puțin de 2.500 € și nu mai mult de 50.000 € (echivalentul unui procent din pasive).

Taxele trebuie plătite la data acordării unei licențe, proporțional până la 31 decembrie, iar apoi anual, în două tranșe de valoare egală, la datele de 1 ianuarie și 1 iulie ale fiecărui an. Taxele nu sunt rambursabile.

Supravegherea licențiatului

MFSA supraveghează în mod continuu instituțiile financiare prin analize de la distanță și la sediu. Printre altele, deținătorii de licență trebuie să depună rapoarte statistice lunare sau trimestriale. Rapoartele trimestriale sunt mai cuprinzătoare pentru că includ o descriere detaliată a activelor și pasivelor, a obiectelor extrabilanțiere, a rapoartelor de profit și pierdere, precum și de lichiditate, fonduri proprii, adecvare a capitalului și câștiguri pe expunerile mari acolo unde este cazul. MFSA compilează apoi rapoartele lunare și trimestriale privind instituția, folosindu-se de factorii CAMEL (capital, active/pasive, management, câștiguri și lichiditate).

Instituții Pentru Bani Electronici

Introducere

Malta a fost una dintre primele state membre UE care să accepte instituții emitente de monedă electronică de sine stătătoare. Modificările recente ale legii, inclusiv reducerea capitalului inițial necesar, au făcut și mai atractiv acest model de afaceri.

Malta urmărește deja de câțiva ani înființarea de instituții emitente de monedă electronică. Instituțiile acestea intră în domeniul de aplicare al Legii privind Instituțiile Financiare și, în iunie 2011, Malta a transpus în legea malteză Directiva UE cu privire la instituțiile emitente de monedă electronică. Drept rezultat, capitalul social inițial de 1 milion de euro a fost redus la 350.000 de euro. Acest lucru oferă o oportunitate unică de a accesa piața pentru nou-veniți și pentru operatorii mai mici.

MFSA

Începând cu anul 2002, Autoritatea malteză pentru servicii financiare (MFSA), este responsabilă cu emiterea licențelor instituțiilor financiare și de credit, precum și cu supravegherea acestor instituții. Înaintea oricărei solicitări oficiale pentru obținerea licenței, MFSA îndeamnă promotorii să se întâlnească cu MFSA pentru a discuta configurația propusă și cerințele de reglementare pentru a asigura buna funcționare a procesului de licențiere. Solicitarea finală trebuie însoțită de documentele solicitate, cum ar fi: planul de afaceri, identificarea tipului și volumului de afaceri ce urmează a fi desfășurate, precum și structura, organizarea și sistemul de administrare al instituției.

Activități permise 

 • Pe lângă emiterea de monedă electronică, instituțiile emitente de monedă electronică mai au dreptul de a se angaja în următoarele activități:
 • Furnizarea anumitor servicii de plată;
 • Acordarea de credite legate de anumite servicii de plată. Cu condiția ca aceste credite să nu fie acordate din fondurile primite în schimbul banilor electronici și să fie conforme cu cerințele prevăzute de protejare a fondurilor.
 • Furnizarea de servicii operaționale și alte servicii auxiliare strâns legate de emiterea monedei electronice sau a furnizării serviciilor de plată menționate mai sus;
 • Operarea sistemelor de plată;
 • Activități de afaceri, altele decât emiterea de monedă electronică, corespunzând legii care reglementează asemenea activități.

Cerințe pentru licențiere

 • Capitalul social inițial trebuie să se ridice la 350.000 €;
 • Trebuie să existe cel puțin două persoane care vor conduce efectiv afacerea instituției emitente de monedă electronică în Malta;
 • Următoarele cerințe trebuie să fie îndeplinite: conduită prudentă, persoane potrivite și corecte, integritate și profesionalism, fluxuri adecvate de informații și posibilitatea supravegherii consolidate.

Solicitarea licenței

Cererile trebuie depuse la MFSA completând formularele corespunzătoare. Procesul de solicitare are două etape – analiza planului de afaceri (inclusiv a proiecțiilor financiare) și analizele de due diligence cu privire la administratori, manageri și acționari. Instituțiile trebuie să depună următoarele documente:

 • Programul operațiunii;
 • Politicile și procedurile;
 • Memorandumul și actul constitutiv;
 • Nivelul propus al capitalului inițial;
 • Descrierea mecanismelor de control interne, ce trebuie stabilite de solicitant pentru a respecta obligațiile privitoare la spălarea banilor și finanțarea teroristă prevăzute în Legea privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, în baza Legii Prevenirii Spălării banilor și reglementărilor privind Prevenirea Spălării banilor și Finanțării Terorismului;
 • Descrierea structurală a organizației;
 • Măsurile privind protejarea fondurilor acolo unde este cazul;
 • Planul de afaceri incluzând structura, organizarea și sistemele de administrare ale instituției (planul trebuie să includă informații financiare care permit MFSA să stabilească cerințele de fonduri proprii);
 • Situații financiare auditate pentru ultimii trei ani (acolo unde este cazul);
 • Unde este cazul, identitatea auditorilor statutari și a firmelor de audit;
 • Identitatea tuturor administratorilor, inspectorilor și managerilor instituției;
 • Identitatea tuturor acționarilor cu capital eligibil și a partenerilor;
 • Identitatea persoanelor care vor administra în mod efectiv activitatea instituției;
 • Statutul juridic al solicitantului și adresa sediului său central.

Este posibil ca MFSA să solicite documente suplimentare considerate relevante pentru acordarea unei licențe.

Interval de timp

MFSA va soluționa cererea de licență în termen de trei luni de la primirea solicitării. Dacă există documente suplimentare cerute de MFSA, cererea va fi soluționată în termen de trei luni de la depunerea acestora.

Taxe de reglementare

Taxă unică de solicitare și procesare, de achitat la depunerea solicitării                    3.500 €

Taxă anuală de supraveghere: echivalentul a 0,000175 din totalul bunurilor din bilanț, dar în orice caz nu mai puțin de 2.500 € și nu mai mult de 50.000 € (echivalentul unui procent din pasive).

Taxele trebuie plătite la data acordării unei licențe, proporțional până la 31 decembrie, iar apoi anual, în două tranșe de valoare egală, la datele de 1 ianuarie și 1 iulie ale fiecărui an. Taxele nu sunt rambursabile.

Supravegherea licențiatului

MFSA supraveghează în mod continuu instituțiile financiare prin analize de la distanță și la sediu. Printre altele, deținătorii de licență trebuie să depună rapoarte statistice lunare sau trimestriale. Rapoartele trimestriale sunt mai cuprinzătoare pentru că includ o descriere detaliată a activelor și pasivelor, a obiectelor extrabilanțiere, a rapoartelor de profit și pierdere, precum și de lichiditate, fonduri proprii, adecvare a capitalului și câștiguri pe expunerile mari atunci când este cazul. MFSA compilează apoi rapoartele lunare și trimestriale privind instituția, folosindu-se de factorii CAMEL (capital, active/pasive, management, câștiguri și lichiditate)

Instituții De Plată (IP)

Introduction

Bazându-se pe reputația Maltei ca o țară propice pentru servicii de jocuri electronice și de comerț electronic, furnizorii de servicii de plată care stabilesc operațiuni aici, beneficiază de o clientelă bogată. În plus, regimul de impozitare din Malta împreună cu drepturile de pașaport către alte țări UE, fac ca această țară să fie o destinație atractivă pentru instituțiile de plată.

Instituțiile de plată (IP) licențiate în Malta oferă servicii globale companiilor și comercianților și sunt reglementate prin Legea Instituțiilor Financiare. De asemenea, în 2010 Malta a implementat Directiva europeană privind serviciile de plată. Precum alte instituții financiare, IP nu au dreptul să primească depozite și alte fonduri rambursabile de la public și trebuie să folosească fondurile exclusiv pentru a oferi servicii de plată.

MFSA

Din 2002, Autoritatea malteză pentru servicii financiare (MFSA) este responsabilă cu emiterea licențelor instituțiilor de plată, precum și cu supravegherea acestor instituții. Înaintea oricărei solicitări oficiale pentru obținerea licenței, MFSA îndeamnă promotorii să se întâlnească cu MFSA pentru a discuta configurația propusă și cerințele de reglementare pentru a asigura buna funcționare a procesului de licențiere. Solicitarea finală trebuie însoțită de documentele solicitate, cum ar fi: planul de afaceri, identificarea tipului și volumului de afaceri ce urmează a fi desfășurate, precum și structura, organizarea și sistemul de administrare al instituției.

Activități permise:

 • Servicii legate de un cont de plăți, care să permită depunerea și retragerea de numerar dintr-un cont, sau executarea de tranzacții prin debitare directă, prin intermediul unui card de plăți (ori alt dispozitiv similar) sau a unui transfer de credit;
 • Emiterea și/sau achiziția unor instrumente de plată;
 • Remiterea de bani;
 • Executarea transferurilor financiare atunci când acordul plătitorului pentru executarea unei tranzacții este exprimat prin intermediul dispozitivelor de telecomunicații, digitale sau informatice și plata este efectuată operatorului de telecomunicație, de sistem IT sau operatorului de rețea. Cu toate acestea, operatorul trebuie să acționeze doar ca intermediar pentru utilizatorul serviciilor de plată;
 • O IP are dreptul să furnizeze servicii auxiliare și poate să opereze sisteme de plată și activități de afaceri altele decât furnizarea serviciilor de plată.

Principala diferență dintre IP și instituțiile de credit sau cele pentru moneda electronică este că IP nu au dreptul să primească depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și că trebuie să folosească fondurile strict în scopul furnizării de servicii de plată.

Cerințe pentru licențiere

 • Cerințele privind fondurile proprii depind de activitățile pe care instituțiile financiare își propun să le ofere, dar nu vor fi sub 50.000€;
 • Trebuie să existe cel puțin două persoane care vor administra în mod efectiv activitatea instituției financiare în Malta;
 • Următoarele cerințe trebuie să fie îndeplinite: conduită prudentă, persoane potrivite și corecte, integritate și profesionalism, fluxuri adecvate de informații și posibilitatea supravegherii consolidate.

Solicitarea licenței

Cererile trebuie depuse la MFSA completând formularele corespunzătoare. Procesul de solicitare are două etape – analiza planului de afaceri (inclusiv a proiecțiilor financiare) și analizele de due diligence cu privire la administratori, manageri și acționari. Instituțiile trebuie să depună următoarele documente:

 • Memorandumul și actul constitutiv;
 • Descrierea mecanismelor de control interne, ce trebuie stabilite de solicitant pentru a respecta obligațiile privitoare la spălarea banilor și finanțarea teroristă prevăzute în Legea privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, în baza Legii Prevenirii Spălării banilor și reglementărilor privind Prevenirea Spălării banilor și Finanțării Terorismului;
 • Descrierea structurală a organizației;
 • Planul de afaceri incluzând structura, organizarea și sistemele de administrare ale instituției (planul trebuie să includă informații financiare care permit MFSA să stabilească cerințele de fonduri proprii);
 • Situații financiare auditate pentru ultimii trei ani (acolo unde este cazul);
 • Unde este cazul, identitatea auditorilor statutari și a firmelor de audit;
 • Identitatea tuturor administratorilor, inspectorilor și managerilor instituției;
 • Identitatea tuturor acționarilor cu capital eligibil și a partenerilor;
 • Identitatea persoanelor care vor administra în mod efectiv activitatea instituției.

Este posibil ca MFSA să solicite documente suplimentare considerate relevante pentru acordarea unei licențe.

Interval de timp

MFSA va soluționa cererea de licență în termen de trei luni de la primirea solicitării. Dacă există documente suplimentare cerute de MFSA, cererea va fi soluționată în termen de trei luni de la depunerea acestora.

Taxe de reglementare

Taxă unică de solicitare și procesare, de achitat la depunerea solicitării                    1.200 €

Taxă unică de licențiere, de achitat la acordarea licenței                                          1.800 €

Taxă anuală de supraveghere: echivalentul a 0,000175 din totalul bunurilor din bilanț, dar în orice caz nu mai puțin de 2.500 € și nu mai mult de 50.000 € (echivalentul unui procent din pasive).

Taxele trebuie plătite la data acordării unei licențe, proporțional până la 31 decembrie, iar apoi anual, în două tranșe de valoare egală, la datele de 1 ianuarie și 1 iulie ale fiecărui an. Taxele nu sunt rambursabile.

Supravegherea licențiatului

MFSA supraveghează în mod continuu instituțiile financiare prin analize de la distanță și la sediu. Printre altele, deținătorii de licență trebuie să depună rapoarte statistice lunare sau trimestriale. Rapoartele trimestriale sunt mai cuprinzătoare pentru că includ o descriere detaliată a activelor și pasivelor, a obiectelor extrabilanțiere, a rapoartelor de profit și pierdere, precum și de lichiditate, fonduri proprii, adecvare a capitalului și câștiguri pe expunerile mari, acolo unde este cazul. MFSA compilează apoi rapoartele lunare și trimestriale privind instituția, folosindu-se de factorii CAMEL (capital, active/pasive, management, câștiguri și lichiditate).